About / Hakkında

I. EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAYATI
1972 yılında Ankara’da doğan Rıza Pektaş, lise öğrenimini İstanbul İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi “Yapı Ressamlığı” bölümünde okuduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Meslek Yüksekokulu “İnşaat” bölümünde önlisans öğrenimi görmüştür. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden “Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmaları” konulu lisans tezi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans / master eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Anabilim Dalı’nda yaptığı Marmara Bölgesi’nin Doğu Kesiminde Yakın Dönemde Gözlenen Deprem Kümelenme Bölgeleri ve Buna Bağlı Problemler(“Recent Earthquake Clusterings in the Eastern Part of Marmara Region and Related Problems”) konulu tezle 2000 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi kapsamında Marmara bölgesinin yerkabuğu yapısını modelleyerek, bölge depremselliğinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak deprem dağılımların yeniden analiz edilmesi çalışmalarına katkı sağlamıştır. Sismoloji, deprem fiziği ve depremlerin önceden belirlenmesi, bir yerbilimci olarak ilgi alanı ve çalışma konularıdır. Araştırma Görevlisi olduğu dönemde Türk-Japon ortak projesi olan “Depremlerin Önceden Belirlenmesinde Çok Disiplinli Çalışmalar” projesinde proje çalışanı olarak 4 yıl süre ile görev yapmıştır.

II. ASTRONOMİ VE GÜNEŞ FİZİĞİ

a. Çalışmalar
2003-2011 ve 2018-2022 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı’nda toplam 12 yıl süreyle yüksek mühendis/araştırmacı olarak görev yapan Rıza Pektaş, bu bölümde Güneş aktivitesi ve Güneş lekeleri, Güneş aktivitesine bağlı ani İyonosferik tedirginlikler (Sudden Ionospheric Disturbances - SID), Uzay Havası (Space Weather) ve Yerküre-Güneş etkileşimi konularında çalışmalar yapmış, bu çalışmalarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda sunmuştur.

Bunların yanı sıra; Güneş’te meydana gelen patlamaların İyonosfer tabakasındaki etkilerini takip ve analiz ederek, bu etkilerin yerkabuğundaki olası tesirleri üzerinde çalışma yapmak meslekî hedefleri arasında yer alsa da, çalıştığı bölümde bu konu ile ilgili desteği alamadığı için ne yazık ki bunu hayata geçirebilme olanağı bulamamıştır.

Kandilli Rasathanesi'ne her hafta randevulu olarak düzenlenen okul ve grup gezileri kapsamında gelen binlerce öğrenci, öğretmen ve ziyaretçiye astronomiyi, Güneş'i ve rasathanede bu konuda yapılan çalışmaları anlatarak bilgiler vermiş, gelen soruları yanıtlamıştır.

b. Bilimsel Üyelikler
Rıza Pektaş Uzay Havası Ulusal Eylem Grubu (UHUEG) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Halen Türk Astronomi Derneği, International Astronomical Union (IAU) / Uluslararası Astronomi Birliği, European Astronomical Society (EAS) / Avrupa Astronomi Topluluğu üyelikleri ve uluslararası komisyon görevleri bulunan Pektaş, Türk Astronomi Derneği Boğaziçi Üniversitesi kurum temsilciliği görevine de halen devam etmektedir.

c. Kandilli Rasathanesi Tarihine Işık Tutan Cam Üzerine Fotoğraf Baskıları
2018 yılında Astronomi Laboratuvarı binası bodrum katındaki bir depoda atıl bir vaziyette bulduğu ve Kandilli Rasathanesi geçmişine ait yaklaşık 1 asırlık 130 adet tarihi cam üzerine baskı fotoğrafı, kendi girişim ve gayreti ve çok aşamalı bir çalışma sonrasında dijital formata dönüştürerek, Kandilli Rasathanesi arşivine kazandırarak, araştırmacıların istifadesine sunmuştur. Her biri birer tarihi belge niteliğindeki bu fotoğraflardan bir kısmı, daha sonra Prof.Dr. Mustafa Aktar'ın Kandilli Rasathanesi tarihi üzerine yazmış olduğu önemli bir eser olan ve 2022 yılında 77. Yunus Nadi Ödülü'ne de layık görülen "Rasathane ile Bilimde 150 Yıl" isimli kitapta kullanılmıştır.

III. YERBİLİMLERİ - JEOFİZİK - DEPREM & TSUNAMİ ÇALIŞMALARI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü “Ulusal Deprem İzleme Merkezi”nde (yeni adıyla “Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi”) de çalışmalar yapan Pektaş, burada üstlenmiş olduğu görev gereğince;


IV. BİLİMSEL SÖYLEŞİ VE SUNUMLAR
Okullardan gelen talepler başta olmak üzere, çeşitli bilimsel etkinlikler kapsamında düzenlenen bilimsel söyleşi ve sunumlara davetli konuşmacı olarak katılabilmektedir.

SETI Projesi
1971 yılında NASA tarafından başlatılan SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence / Dünya Dışı Zeki Yaşam Araştırması) projesinde 1999-2019 yılları arasında 20 yıl boyunca gönüllü katılımcı olarak yer almıştır. Yürütücülüğü University of California – Space Sciences Laboratory (Berkeley) tarafından yapılmakta olan bu proje, Dünya genelinde 226 ülkeden 5,5 milyon katılımcısıyla şimdiye kadarki en yüksek katılım oranına sahip ortak ağ veri-işlem projesidir.

İlgi Alanları ve Hobiler
Bilimsel düşünceye önem veren Pektaş, sinirbilim, beyin-zihin & bilinç, zaman kavramı ve algısı, kozmoloji ve yaratılış konularında araştırmalar yapmakta ve tüm bu konuları bilim, felsefe ve kutsal metinler ekseninde çok yönlü değerlendirerek, bir bütün olarak yorum getirmeye çalışmaktadır.
Müziğe olan ilgisi nedeniyle ud başta olmak üzere, gitar, klavye gibi çeşitli müzik enstrümanları çalmakta, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıların aranje, mixing ve mastering kayıtlarını ev müzik stüdyosunda yapmaktadır. 2017-2018 yılında "Müzik ve Kayıt Teknolojileri" alanındaki eğitimi sonrasında sertifika almıştır. Detay & doku ve minimalist fotoğrafçılık (Instagram portfolyo), tenis ve Aikido ilgi duyduğu diğer konu ve uğraşlar arasındadır. Teknolojik ürünlere olan merakı nedeniyle bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

anahtar sözcükler / keywords : bilim science yerbilimleri geosciences jeofizik geophysics deprem earthquake sismoloji seismology jeoloji geology astronomi astronomy kozmoloji cosmology evren universe uzay space zaman time felsefe philosophy