Research Interests / Araştırma Alanları
(Çalışma Konuları ve İlgi Alanları)

The Sun / Güneş

Solar Activity and Observation / Güneş Aktivitesi ve Gözlemi

Space Weather / Uzay Hava Durumu

Cosmology / Kozmoloji

● Time / Zaman

Earthquake Seismology / Deprem Sismolojisi

Earthquake Prediction / Depremlerin Önceden Belirlenmesi

Tsunami Modelling / Tsunami Modelleme

History of Science / Bilim Tarihi