Experience / Deneyim
(Çalışma Deneyimi ve Bilimsel Faaliyetler)

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Department of Geophysics / Jeofizik Anabilim Dalı

1994 Intern / Stajyer öğrenci
1998 - 2000 Research Assistant / Araştırma Görevlisi
2000 - 2003 Geophysical Engineer (M.Sc.) / Jeofizik Yüksek Mühendisi
1998 - 2002 IZINET Network (Multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of North Anatolian Fault Zone) project member / IZINET Deprem Ağı (Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Batı Kesiminde Çok Disiplinli Fay Aktivitesi Araştırmaları) proje görevlisi
1999 Magnetotelluric Field Study / Magnetotellürik Arazi Çalışması
2002 - 2003 'Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty Organisation (CTBTO)' officer / 'Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü' çalışanı (link)

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı

2003 - 2011 Geophysical Engineer (M.Sc.) / Jeofizik Yüksek Mühendisi
                  Researcher - Daily Photosphere observer and analyst / Araştırmacı - Güneş Fotosfer'i günlük gözlem ve değerlendirme
                  Instructor of school and group visitors at the Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı okul ve grup ziyaretçi eğitmeni
2004 - 2006 29 March 2006 Total Solar Eclipse project member / 29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması proje görevlisi (link)
2005 - 2006 'International Heliophysical Year 2007' local organisation committee member / 'Uluslararası Helyofizik Yılı 2007' yerel organizasyon komite üyesi (link)
2007 'Space Weather National Action Group' founding member / 'Uzay Havası Ulusal Eylem Grubu (UHUEG) kurucu üyesi (link)

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Regional Earthquake-Tsunami Monitoring Center (RETMC) / Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM)

2011 - 2018 Geophysical Engineer (M.Sc.). Seismologist / Jeofizik Yüksek Mühendisi - Sismolog
                  Earthquake and Tsunami monitoring, calculation and reporting officer / Deprem - Tsunami gözlem, çözüm ve değerlendirme görevlisi
                      Instructor of school and group visitors at the RETMC / BDTİM okul ve grup ziyaretçi eğitmeni

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı

2018 - 2022 Geophysical Engineer (M.Sc.). / Jeofizik Yüksek Mühendisi
                  Researcher - Daily Photosphere observer and analyst / Araştırmacı - Güneş Fotosfer'i günlük gözlem ve değerlendirme
                  Flare Index calculation / Flare Index verisi hesap ve değerlendirme
Instructor of school and group visitors at the Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı okul ve grup ziyaretçi eğitmeni

SCIENTIFIC JOURNAL REFREEING / BİLİMSEL DERGİ HAKEMLİKLERİ

2022 "Türkiye'deki Orman Yangın Sayıları ile Güneş Leke Sayılarının Periyodik Analizi" (Ormancılık Araştırma Dergisi, DergiPark)

SCIENCE AND EDUCATION ACTIVITIES / BİLİM VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

[Invited Jury Member / Davetli Jüri Üyesi] “Junge Unternehmer 2023: Young Entrepreneurs Innovation Camp” Scientific Projects (May 7, 2023)

[Invited Speaker / Davetli Konuşmacı] “The Sun”, Istanbul Cagaloglu Anatolian High School, Science and Art Festival (April 27, 2023)

[Journal Referee / Dergi Hakemi] "Periodic Analysis of Forest Fire Numbers and Sunspot Numbers in Turkey" (Forestry Research Journal, DergiPark), 2022

[Invited Speaker / Davetli Konuşmacı] “Our Star and its Effects on the Earth”, Kadikoy Municipality Kriton Curi Park Environment and Disaster Committee (December 10, 2019)

[Invited Speaker / Davetli Konuşmacı] “Astronomical Studies at Kandilli Observatory & Our Star : The Sun”, Science and Human Conferences, Istanbul Ataturk Anatolian High School (April 26, 2019)

[Event Manager / Etkinlik Sorumlusu] IAU100 – “Astronomy with the Historical Telescope at Kandilli Observatory”, 100 Hours of Astronomy - IAU 100th Anniversary Türkiye Events (January 10-13, 2019)

[Instructor / Eğitmen] of school and group visitors at the Astronomy Laboratory (2003 - 2011) & (2018 - 2022)

Bogazici University [Institutional Representative / Kurum Temsilcisi] of Turkish Astronomical Society (2019 - )

[As a Volunteer Worker / Gönüllü Çalışan] Conversion of 1 century-old historical glass print photographic records of Kandilli Observatory Astronomy Laboratory into digital format and adding them to the Observatory’s historical archive (2018)

[Founder Member / Kurucu Üye] 'Space Weather National Action Group' (2007)

[Local Organisation Committee Member / Yerel Düzenleme Kurulu Üyesi] “International Heliophysical Year 2007” - Meeting, Antalya / Türkiye (March 30 - April 1, 2006)

[Fieldwork Team Member / Saha Çalışması Ekip Üyesi] “29 March 2006 Total Solar Eclipse” in Antalya, Türkiye

[Participant Solar Observer / Katılımcı Güneş Gözlemcisi] The American Association of Variable Star Observers (AAVSO) (2003 - 2022)