Gallery / Fotoğraf Galerisi

Geosicences + Astronomy = 26 Working Years With Science /
Yerbilimleri + Gökbilim = Bilimle Geçen 26 Çalışma Yılı

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute - Astronomy Laboratory /
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü - Astronomi Laboratuvarı

Astronomi Laboratuvarı
Günlük Güneş Fotosfer Leke Ölçümü

AAVSO "SOLAR OBSERVER AWARD"
Sunspot  Award - 100 Observations
(2015)

AAVSO "SOLAR OBSERVER AWARD"
Sunspot  Award - 500 Observations
(2021)

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute
Regional Earthquake-Tsunami Monitoring Center (RETMC) /
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM)

Participations as Invited Speaker or Jury / Davetli Konuşmacı veya Jüri Üyesi Olarak Katılımlar

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi - "Bilim ve Sanat Şenliği" (27.04.2023)

Okul müdürü sayın Cafer Koçyiğit ile

İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi - "Nisan'da Bilim ve İnsan" Bilim Konferansları (26.04.2019)

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi - Çevre ve Afet Komitesi (10.12.2019)

Yıldız Teknik Üniversitesi "Junge Unternehmer 2023 : Genç Girişimciler Inovasyon Kampı" (07.05.2023)
"Deprem Case" Projeleri Jüri Üyesi / Jury

Astronomy Laboratory - Presentation and Instruction for Schools and Visitors /
Astronomi Laboratuvarı - Okullar ve Ziyaretçiler için Sunum ve Eğitim

Kandilli Rasathanesi'nin 150. Kuruluş Yılı - Bilimsel Etkinlikler

Üyesi olduğum International Astronomical Union / Uluslararası Astronomi Birliği'nin 100. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Kapsamında Organize Ettiğim "100 Hours of Astronomy" Etkinliğinden (10.01.2019 - 13.01.2019)

Regional Earthquake Tsunami Monitoring Center /
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

 Columbia University'den Prof. Paul G. Richards ile. (10/2018)

Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den Prof. Christopher Noble ile. (10/2018)

Conversion of nearly 1 century-old historical glass-printed photographic records of Kandilli Observatory into digital format and adding them to the Observatory's historical archive /
Kandilli Rasathanesi'ne ait yaklaşık 1 asırlık tarihi cam baskı fotoğraf kayıtlarının dijital formata dönüştürülerek Rasathane tarihi arşivine kazandırılması

Cam negatif filmler üzerindeki tarihi fotoğrafları dijital formata çevirip, Rasathane arşivine kazanırdıktan sonra, bu fotoğraflar 150 küsur yıllık Kandilli Rasathanesi tarihini en kapsamlı şekilde ele alan ve Prof. Dr. Mustafa Aktar hocanın kaleminden yayınlanan "Rasathane ile Bilimde 150 Yıl" kitabında kaynak olarak kullanıldı. Bu eser 2022 yılı "Yunus Nadi" ödülüne layık görüldü.

March 29, 2006 Total Solar Eclipse / 29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması

Diğer

Eyüboğlu Koleji 20. Gökyüzü Şenliği / Astronomi Festivali (14.05.2016)

Amatör Teleskobumla Gece Astronomi Gözlemi

Cep Telefonu Kameramdan Güneş'in Fotosfer Yüzeyinde Gözlenen Güneş Lekeleri (16.01.2023)

Cep Telefonu Kameramdan Ay (28.12.2023)

Cep Telefonu Kameramdan Parçalı Güneş Tutulması Evreleri (İstanbul, 25.10.2022)

Cep Telefonu Kameramdan Parçalı Güneş Tutulması - Maksimum Örtülme Anı
(İstanbul, 25.10.2022, 13:47 TSİ)

Doğu Anadolu Fayı'nı 1971 yılında keşfeden ve haritalayan 2 büyük jeolog hoca Esen ARPAT ve Fuat ŞAROĞLU ile.
Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) - 26 Çalıştayı (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü / 01-03 Kasım 2023) 

150th Anniversary Concert of Kandilli Observatory (March 29, 2019)
Kandilli Rasathanesi'nin 150. Kuruluş Yılı Konseri (29.03.2019)

Klavyede Dr. Oktay Koşar ile - Konser provası

Boğaziçi Üniversitesi

B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü