Memberships / Üyelikler

(Ulusal ve Uluslararası Üyelikler)

International Astronomical Union (IAU) / Uluslararası Astronomi Birliği (2018 -) (link)

Affiliations within the IAU :
          - member of Division E Sun and Heliosphere
            - member of Commission E2 Solar Activity
            - member of Commission C3 History of Astronomy
            - member of Executive Committee WG Junior Members
            - member of Division C Education, Outreach and Heritage

European Astronomical Society (EAS) / Avrupa Astronomi Topluluğu (2019 -) (link)

Turkish Astronomical Society / Türk Astronomi Derneği (TAD) (2010 -) (link) asil üye & Boğaziçi Üniversitesi Kurum Temsilcisi (2019 -)

Space Weather National Action Group founding member / Uzay Havası Ulusal Eylem Grubu (UHUEG) kurucu üyesi (2007 -) (link)

Bogazici University Alumni Association / Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) (2000 -) (link)

World Wildlife Fund (WWF) / Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (2017 -) (link)

FC Bayern München Official member / FC Bayern Münih resmî kulüp üyesi (2010 -) (link)

Past Memberships / Geçmiş Üyelikler

European Geosciences Union (EGU) / Avrupa Yerbilimleri Birliği (2018 - 2020) (link)

Deutsche Geophysicalische Gesellschaft e.V. (DGG) / Alman Jeofizik Derneği (2012 - 2019) (link)

American Geophysical Union (AGU) / Amerikan Jeofizik Birliği (2007 - 2012) (link)

Chamber of Geophysical Engineers of Turkey / Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) (1996 - 2016) (link)