Projects / Projeler
(Görev Alınan Ulusal ve Uluslararası Projeler)

I. National Projects / Ulusal Projeler

Güneş Patlama İndeksi Verilerinin Non-Lineer Modellenmesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Fotosfer Gözlemlerinin Sayısallaştırılması (TBAG 107T878)  *(6) (2008)

Güneş Yatay Selostasının Modernizasyonu (07HT301)  *(1) (2007)

Güneş Fotosfer Gözlemlerinin Sayısal Ortama Aktarılarak İncelenmesi (06HT301)  *(1) (2006-2007)

Güneş Atmosferinin Çeşitli Dalgaboylarında ve Tutulmalarda Gözlenmesi (04S0103)  *(1) (2004-2006)

Gölcük Depremi Fay Zonu Üzerinde Sismik Tomografi Uygulaması (00T201)  *(1) (2000-2006)

II. International Projects / Uluslararası Projeler

Developing the Scientific Basis For Monitoring, Modelling and Predicting Space Weather (ESF/COST Action 724) (2005)

Marmara Bölgesi’nde MARNET ve IZINET Deprem Ağları Gelişimi (01T0202)  *(1) (3) (4) (5) (2001-2005)

PC Bazlı Uzun Periyotlu Üç Bileşen Sayısal Sismograf Sistemi  *(1) (2) (3) (1999-2000)

Doğu Marmara Bölgesi’nin Mikro Deprem Etkinliği (00T0202)  *(4) (1) (1999-2003)

Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Marmara Bölgesi’ndeki Yakın Dönem Etkinliği (99T203) (1999)


* Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar : (1) Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, (2) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, (3) Tokyo Teknoloji Enstitüsü, (4) Japon Milli Eğitim Bakanlığı, (5) Japan International Cooperation Agency (JICA), (6) TÜBİTAK EVRENA (Evrensel Araştırmacı) Programı

Voluntary Participation / Gönüllü Katılımcılık

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) / Dünya Dışı Zeki Yaşam Araştırması (1999-2019)